dinsdag 4 mei 2021

Sobere Dodenherdenking 2021 Lelystad

Dodenherdenking Lelystad Stadspark 2021 Deze dodenherdenking werd in verband met Corona met slechts 30 genodigden bijgewoond.

vrijdag 5 februari 2021

BMW club Nederland 50 jaar jubileum


vrijdag 29 januari 2021

 Situatie januari 2018
Joodse gemeenschap niet voor
verplaatsing oorlogsmonument uit Stadspark


Het coronavirus heeft geleid tot ingrijpende maatregelen die onze vrijheid inperken. Daar is een goede reden voor, namelijk de gezondheid van iedereen staat op het spel. Er worden soms verbanden gelegd tussen de Tweede Wereldoorlog maar die gaan mijn inziens niet op, omdat de coronamaatregelen democratisch tot stand zijn gekomen en tijdelijk van aard zijn. Wel kunnen we ons wellicht een beetje beter inleven hoe het moet zijn geweest om vijf jaar lang, vijf jaar lang in een situatie te moeten leven waarin de norm werd bepaald door onvrijheid en voortdurende bedreiging van het bestaan.

Ik, evenals de liberale joods gemeenschap zijn behoorlijk geschrokken van het krantenbericht uit de Flevopost van het collegebesluit om een voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen om het herdenkingsmonument te verplaatsen. Dit met reeds verouderde argumenten en zonder dat de maatschappelijke organisaties in het algemeen en het 4/5 mei comité in het bijzonder daarover geïnformeerd is. Gevolg: veel telefoontjes en email van verontwaardigde mensen.
Er zijn buiten de politieke 'escape van de raad' toentertijd om de verplaatsing van het monument wegens bouwactiviteiten in het stadshart uit te stellen ook bestuurlijke ontwikkelingen gaande binnen het 4/5 mei comité.  

Er hebben gesprekken plaats gevonden tussen ondergetekende als vertegenwoordiger van de 'joodse orthodoxe- en liberale gemeenten Flevoland' en de voorzitter Tony Merkelbach van het 4/5 mei comité. Ondergetekende is gevraagd om toe te treden tot het bestuur van het comité. Dit werd goedgekeurd in een vergadering waar alle maatschappelijke organisaties bij aanwezig waren.

In die vergadering kreeg het bestuur ook de opdracht mee om een zelfstandige Stichting op te richten en niet meer onder de vleugels van ECL, evenzo als in de meeste gemeenten in den lande het geval is. Zo ontstaat een werkbare situatie en kan op een onafhankelijk wijze de Stichting haar doelstellingen na te streven.

Op 20 januari  is er een gesprek gevoerd tussen de burgemeester, Tony Merkelbach en mijzelf, dit naar aanleiding van het collegebesluit. Daar zijn goede afspraken gemaakt. De burgemeester gaf aan eerst prioriteit te stellen aan de oprichting van een aparte Stichting en vanuit die Stichting de verdere ontwikkelingen af te wachten voor de organisatie van activiteiten die behoren bij 4/5 mei.

Stukje historie

Eerste Reactie toentertijd op de onderzoeksnota van 2017

Locatie
Elk jaar komen zo'n 150/200 mensen in het Stadspark bij elkaar om te herdenken. Er is ruimte zat en voor de 36000 euro die de gemeente wil uittrekken voor de verhuizing kunnen op de huidige locatie ook aanpassingen verricht worden. De bereikbaarheid is prima. Wandel- en fietspaden van alle kanten, bij de Vlieterbrug stopt de bus. En dat het in de toekomst veel drukker wordt, lijkt mij lastig te bewijzen."

Gehouden enquête niet representatief
Uit een enquête van het Lelystads Panel (2017) is naar mijn mening niet representatief. Er hebben slechts 267 mensen van de bijna 1400 benaderde personen gereageerd. En zo'n 160 van de 267 reageerde positief op de vraag of het monument verplaatst mocht worden of niet. De belangrijkste vraag werd niet voorgelegd, namelijk of die 167 voorstanders ooit een herdenking hebben bijgewoond. !67 voorstanders op een inwonertal van 77000 inwoners lijkt mij op zijn minst niet representatief. Mogelijk zijn er mensen bevraagd die nog nooit op de huidige locatie bij een herdenking zijn geweest. Hebben die dan recht van spreken? Vraag de Lelystedelingen die jaarlijks in het Stadspark herdenken wat zij ervan vinden. Houdt daar onder de aanwezigen dan een enquête. Dan krijg je naar mijn mening een juist beeld met mogelijk een heel andere uitkomst.


Wijkbewoners Breezand tegen verplaatsing herdenkingsmonument
Buurtbewoners zijn fel gekant tegen de verhuizing van het herdenkingsmonument in Lelystad naar het centrum van de stad. Dat bleek donderdagavond na afloop van dodenherdenking 4 mei 2017 in het Stadspark. Het monument van Willem Bouter is op 4 mei 1977 bij de Vlieterbrug onthuld en is een wit natuurstenen beeld van een rechtopstaand persoon. In de muur erachter zit een gedenkplaat met de tekst "Voor hen die vielen in de strijd tegen de Duitse bezetter 1940-45".

Bewoners uit de nabijgelegen wijk Breehorn menen dat het monument na veertig jaar gewoon bij het park hoort en daar moet blijven. De argumentatie over dat de bereikbaarheid slecht zou zijn aldus het toenmalige comité wordt niet onderschreven. "Deze plek is van vier kanten bereikbaar, wordt goed bezocht maar is niet te druk, en deze locatie tussen de bomen is heel sfeervol voor een herdenking", aldus bewoners. https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/146877/het-monument-hoort-gewoon-in-het-stadspark 

Ank van Rijnsoever sprak zich na de raadsvergadering ook uit namens de IPL en was tegen verplaatsing.
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/156321/oorlogsmonument-voorlopig-niet-verplaatst 


dinsdag 26 januari 2021

Babbeltrucs: ‘Senioren vaak slachtoffer’

Ze komen steeds vaker voor: babbeltrucs. Misleidende praatjes en valse redenen om thuis of op straat mensen te beroven. 

Vaak zijn de slachtoffers senioren. Criminelen die babbeltrucs gebruiken maken graag misbruik van de goede bedoelingen en gastvrije houding van oudere burgers. Die goede eigenschap van senioren maakt ze helaas te vaak tot een makkelijke prooi,
De Nationale Politie geeft aan dat gebruik van babbeltrucs toeneemt en vorige week nog traden de burgemeesters van Breda en Oosterhout naar buiten met een waarschuwing. “Maar de babbeltruc maakt in heel Nederland slachtoffers. Deze zomer is het weer vaak raak, maar eigenlijk het hele jaar door zijn de babbelcriminelen actief. Er zijn naar schatting zo’n 125.000 pogingen per jaar. Eén op de vijf daarvan heeft succes. Een flink probleem dus.”
 De criminelen gaan vaak zeer creatief en geraffineerd te werk,Bijna altijd zijn ze keurig gekleed en komen ze zeer vriendelijk en beleefd over. Ze doen zich soms voor als nieuwe buur en willen dan graag een kop koffie komen drinken. Of ze zijn de behulpzame wijkagent die even kennis komt maken, de medewerker van het gasbedrijf die de meterstand komt opnemen of zelfs mensen van de huishoudelijke hulp die in het kader van de WMO langskomen. Soms worden er zelfs kinderen ingezet door de criminelen, die moeten dan bijvoorbeeld ‘nodig plassen’.

Woning
Een woordvoerder van de Nationale Politie erkent dat er legio voorbeelden zijn. Regelmatig werken meerdere criminelen samen: één of twee proberen door de babbeltruc toegang tot de woning te krijgen of af te leiden, en een andere persoon houdt de wacht of voert de diefstal zelf uit. De woordvoerder zegt: “Als iemand aan je deur staat en vraagt de woning te betreden, moet je altijd om identificatie vragen. Dat is men verplicht. Senioren vragen daar vaak niet naar, maar zo’n alerte houding schrikt vele babbelaars al af.”

zondag 24 januari 2021

Maak een punt van Verkeersveiligheid, ook voor scootmobielen!

Per jaar vallen er tot vijftig dodelijke slachtoffers onder scootmobielrijders. Vorig jaar waren er 38 doden te betreuren en in 2015 waren er liefst 2.700 ongevallen. Alle reden om eisen te gaan stellen aan berijders van een scootmobiel. “Dat komt de veiligheid van de bestuurder en van alle verkeersdeelnemers ten goede".

Rond 2030 zullen er naar verwachting 600.000 scootmobielen zijn, ruim twee keer zoveel als nu. Het vervoermiddel waarvan veel ouderen en mensen die slecht ter been zijn zich bedienen zal nog dominanter worden in ons straatbeeld. Nu al heeft de groep scootmobielrijders een relatief hoog ongevallencijfer. Dat cijfer wordt alleen nog maar schrijnender als er geen specifieke aandacht aan het veilig rijden met een scootmobiel wordt besteed.

Het is geweldig dat mensen mobiel blijven, maar gezien het aantal ongelukken is er genoeg reden voor overheden, om meer aandacht te besteden aan veilig scootmobielgebruik. Te denken valt om meer eisen te gaan stellen aan berijders van een scootmobiel, sommige voertuigen kunnen zich immers met 30 kilometer per uur voortbewegen.
Eisen stellen is niet alleen in het belang van de bestuurder zelf, maar ook van andere verkeersdeelnemers. Te denken valt aan een cursus scootmobielrijden, waarbij een certificaat van goed gevolg moet worden toegekend voordat iemand de scootmobiel daadwerkelijk mag gebruiken. Het certificaat zou uit de WMO betaald moeten worden. Voorkomen is altijd beter dan blussen!