maandag 16 juli 2018

Ice van de Lage Kroften (TANK) Rottweiler doet VZH examen!

VZH TANK (Verkeerszekere hond)examen?


Op zaterdag 14 juli ik behaalde ik met mijn TANK (Rottweiler) de proeve van bekwaamheid met 56 van de 60 te behalen punten. 
Zijn stamboom naam is: 
  'Ice van de Lage Kroften'.

vrijdag 13 juli 2018

Burgemeester op bezoek bij radio Omroep Flevoland

Burgemeester Ina Adema van Lelystad op bezoek bij radio Omroep Flevoland



dinsdag 1 mei 2018

Raadsbrede samenwerking steeds vaker gezocht


Verschillende voorbeelden
Zo is er in de gemeente Aalten een afspraak tussen politieke partijen dat zij niet gaan werken vanuit een coalitieakkoord, maar een raadsprogramma gaan opstellen. Zij willen hiermee ‘’een brede betrokkenheid en verbinding tussen alle raadsfracties bevorderen’’.
Ook in de gemeente Oisterwijk wordt er de komende raadsperiode gewerkt met een raadsbreed akkoord. De partijen in de gemeenteraad hebben hierbij afgesproken dat de inwoners om input wordt gevraagd. Aan het eind van het proces zal er ook een openbare presentatie volgen waarbij inwoners in gesprek kunnen gaan en kunnen reageren richting de partijen.
In de gemeente Alphen-Chaam is tijdens de raadsvergadering van 19 april het raadsakkoord al aan de gemeenteraad aangeboden. In dit raadsakkoord is er een gedeelde visie geformuleerd op 8 terreinen, waaronder sociaal domein, veiligheid, onderwijs en economie.

Anders formeren

De Raad voor Openbaar Bestuur (Rob) heeft ook aandacht besteed aan de raadsbrede samenwerking in hun publicatie ‘Nieuwe politiek, nieuwe akkoorden’. Hierin geeft de Rob praktijkvoorbeelden van gemeenten waar succesvol is gewerkt met een raadsbrede  samenwerking. Aan de hand van de ervaringen van deze gemeenten zijn aanbevelingen opgesteld, waar men bij het zoeken naar raadsbrede samenwerking rekening mee kan houden.

zondag 4 maart 2018

maandag 26 februari 2018

Gezamenlijke aanbesteding Busvervoer: 'Onzalig plan'

Nu kan ik gerust zeggen dat ik een behoorlijke dosis ervaring heb met concessies voor het openbaar vervoer. In mijn tijd als wethouder in Lelystad ben ik met goede reden uit de gezamenlijke aanbesteding gestapt van IJsselmond en met volledige instemming van de gemeenteraad. 


Dat heeft uiteindelijk tot een succes geleid voor het stadsvervoer, binnen de begroting zoals die was vastgesteld en daarbij ook nog eens gratis openbaar vervoer voor 65plussers. 
Als de gemeente Lelystad toentertijd was blijven zitten binnen IJsselmond, waren de kosten twee keer zo duur geworden. Namelijk geen 23 miljoen over 10 jaar maar ruim 40 miljoen en dan ook nog eens zonder gratis openbaar vervoer voor 65plussers. Door deze zelfstandige aanbesteding van het stadsvervoer hield de gemeente Lelystad de regie in eigen hand over het stadsvervoer. Zoals sociale veiligheid, nieuwe milieuvriendelijke bussen, al het personeel werd overgenomen en destijds goede aansluitingen op het streekvervoer en op het NS-vervoer.

Nu komt demissionair gedeputeerde Meijer (SP) met het onzalige plan om tot een gezamenlijke aanbesteding van de drie provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland te komen, terwijl de goedlopende Flevolandse concessie nog loopt tot 2023. Een slecht plan, dat in zijn geheel niet financieel onderbouwd is en waarover de drie provincies nog niet op één lijn zitten. Onzekerheid en dus onrust voor het huidige personeel van de huidige vervoerder, onzekerheden voor de reizigers en onduidelijke bevoegdheden voor de Provinciale Staten. 
Als kleine provincie verliest Flevoland met dit plan totaal de eigen regie, terwijl de Statenleden er vanuit hun volksvertegenwoordigende rol wel op worden aangesproken door de burger. Welk niet bestaand probleem denkt Meijer hiermee eigenlijk voor Flevoland op te lossen?

De woordvoerders uit de Staten van de drie provincies Openbaar Vervoer gaan daarom eerst met elkaar spreken over de mogelijke consequenties die een gezamenlijke aanbesteding met zich meebrengt, met name de financiële en zeker ook voor de reizigers.

Gelet op de huidige politieke crisis binnen het demissionaire college van Gedeputeerde Staten is mijn mening dat dit slechte voorstel van gedeputeerde Meijer controversieel moet worden verklaard.  Dat wil zeggen, dat er totdat er een nieuwe college geïnstalleerd is er geen besluitvorming over plaatsvindt.  

    

donderdag 15 februari 2018

Uitgerekend kabinet met D66 wil raadgevend referendum afschaffen.

Fragment uit 1989 van Mierlo over referendum


D66 stond erom bekend: het referendum. Menig spotje, zoals deze met lijsttrekker Hans van Mierlo uit 1989, ging erover. En juist nu D66 in de coalitie zit, wil deze coalitie het referendum weer afschaffen.
Ik denk dat Van Mierlo zit omdraait in zijn graf.