zondag 24 januari 2021

Maak een punt van Verkeersveiligheid, ook voor scootmobielen!

Per jaar vallen er tot vijftig dodelijke slachtoffers onder scootmobielrijders. Vorig jaar waren er 38 doden te betreuren en in 2015 waren er liefst 2.700 ongevallen. Alle reden om eisen te gaan stellen aan berijders van een scootmobiel. “Dat komt de veiligheid van de bestuurder en van alle verkeersdeelnemers ten goede".

Rond 2030 zullen er naar verwachting 600.000 scootmobielen zijn, ruim twee keer zoveel als nu. Het vervoermiddel waarvan veel ouderen en mensen die slecht ter been zijn zich bedienen zal nog dominanter worden in ons straatbeeld. Nu al heeft de groep scootmobielrijders een relatief hoog ongevallencijfer. Dat cijfer wordt alleen nog maar schrijnender als er geen specifieke aandacht aan het veilig rijden met een scootmobiel wordt besteed.

Het is geweldig dat mensen mobiel blijven, maar gezien het aantal ongelukken is er genoeg reden voor overheden, om meer aandacht te besteden aan veilig scootmobielgebruik. Te denken valt om meer eisen te gaan stellen aan berijders van een scootmobiel, sommige voertuigen kunnen zich immers met 30 kilometer per uur voortbewegen.
Eisen stellen is niet alleen in het belang van de bestuurder zelf, maar ook van andere verkeersdeelnemers. Te denken valt aan een cursus scootmobielrijden, waarbij een certificaat van goed gevolg moet worden toegekend voordat iemand de scootmobiel daadwerkelijk mag gebruiken. Het certificaat zou uit de WMO betaald moeten worden. Voorkomen is altijd beter dan blussen!