dinsdag 1 mei 2018

Raadsbrede samenwerking steeds vaker gezocht


Verschillende voorbeelden
Zo is er in de gemeente Aalten een afspraak tussen politieke partijen dat zij niet gaan werken vanuit een coalitieakkoord, maar een raadsprogramma gaan opstellen. Zij willen hiermee ‘’een brede betrokkenheid en verbinding tussen alle raadsfracties bevorderen’’.
Ook in de gemeente Oisterwijk wordt er de komende raadsperiode gewerkt met een raadsbreed akkoord. De partijen in de gemeenteraad hebben hierbij afgesproken dat de inwoners om input wordt gevraagd. Aan het eind van het proces zal er ook een openbare presentatie volgen waarbij inwoners in gesprek kunnen gaan en kunnen reageren richting de partijen.
In de gemeente Alphen-Chaam is tijdens de raadsvergadering van 19 april het raadsakkoord al aan de gemeenteraad aangeboden. In dit raadsakkoord is er een gedeelde visie geformuleerd op 8 terreinen, waaronder sociaal domein, veiligheid, onderwijs en economie.

Anders formeren

De Raad voor Openbaar Bestuur (Rob) heeft ook aandacht besteed aan de raadsbrede samenwerking in hun publicatie ‘Nieuwe politiek, nieuwe akkoorden’. Hierin geeft de Rob praktijkvoorbeelden van gemeenten waar succesvol is gewerkt met een raadsbrede  samenwerking. Aan de hand van de ervaringen van deze gemeenten zijn aanbevelingen opgesteld, waar men bij het zoeken naar raadsbrede samenwerking rekening mee kan houden.