maandag 26 februari 2018

Gezamenlijke aanbesteding Busvervoer: 'Onzalig plan'

Nu kan ik gerust zeggen dat ik een behoorlijke dosis ervaring heb met concessies voor het openbaar vervoer. In mijn tijd als wethouder in Lelystad ben ik met goede reden uit de gezamenlijke aanbesteding gestapt van IJsselmond en met volledige instemming van de gemeenteraad. 


Dat heeft uiteindelijk tot een succes geleid voor het stadsvervoer, binnen de begroting zoals die was vastgesteld en daarbij ook nog eens gratis openbaar vervoer voor 65plussers. 
Als de gemeente Lelystad toentertijd was blijven zitten binnen IJsselmond, waren de kosten twee keer zo duur geworden. Namelijk geen 23 miljoen over 10 jaar maar ruim 40 miljoen en dan ook nog eens zonder gratis openbaar vervoer voor 65plussers. Door deze zelfstandige aanbesteding van het stadsvervoer hield de gemeente Lelystad de regie in eigen hand over het stadsvervoer. Zoals sociale veiligheid, nieuwe milieuvriendelijke bussen, al het personeel werd overgenomen en destijds goede aansluitingen op het streekvervoer en op het NS-vervoer.

Nu komt demissionair gedeputeerde Meijer (SP) met het onzalige plan om tot een gezamenlijke aanbesteding van de drie provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland te komen, terwijl de goedlopende Flevolandse concessie nog loopt tot 2023. Een slecht plan, dat in zijn geheel niet financieel onderbouwd is en waarover de drie provincies nog niet op één lijn zitten. Onzekerheid en dus onrust voor het huidige personeel van de huidige vervoerder, onzekerheden voor de reizigers en onduidelijke bevoegdheden voor de Provinciale Staten. 
Als kleine provincie verliest Flevoland met dit plan totaal de eigen regie, terwijl de Statenleden er vanuit hun volksvertegenwoordigende rol wel op worden aangesproken door de burger. Welk niet bestaand probleem denkt Meijer hiermee eigenlijk voor Flevoland op te lossen?

De woordvoerders uit de Staten van de drie provincies Openbaar Vervoer gaan daarom eerst met elkaar spreken over de mogelijke consequenties die een gezamenlijke aanbesteding met zich meebrengt, met name de financiële en zeker ook voor de reizigers.

Gelet op de huidige politieke crisis binnen het demissionaire college van Gedeputeerde Staten is mijn mening dat dit slechte voorstel van gedeputeerde Meijer controversieel moet worden verklaard.  Dat wil zeggen, dat er totdat er een nieuwe college geïnstalleerd is er geen besluitvorming over plaatsvindt.