zondag 29 januari 2017

Debacle beheer Oostvaardersplassen

De term hoorzitting wordt misbruikt door PvdA, GL, PvdD door te doen voorkomen, alsof er vanuit Provinciale Staten alsnog een hoorzitting in het Provinciehuis gehouden wordt. Want waarom noemen zij dit een hoorzitting en niet gewoon een bijeenkomst van drie politieke partijen, wat dit feitelijk is. Een hoorzitting kan immers alleen gehouden worden door of namens Provinciale Staten.

Dat PvdA, GL en PvdD desondanks en tegen de wens van alle overige politieke partijen een hoorzitting organiseert over "het beheer van de Oostvaardersplassen" is ongepast en tegen alle reglementen en alle democratische rechtsbeginselen in. Door te voorkomen alsof de Provinciale Staten toch wel een hoorzitting houdt worden burgers en instanties op het verkeerde been gezet. Daarbij is het zeer oncollegiaal en vooral onsportief. Deze bijeenkomst moet dus gezien worden als een bijeenkomst van drie politieke partijen die in het Provinciehuis vergaderen, niets meer en niets minder.

Over het beheer van de Oostvaardersplassen waren al drie beeldvormende rondes in de Statencommissie geweest. Daar is uitgebreid gediscussieerd, hebben ook vele insprekers het woord gevoerd, ieder vanuit hun eigen deskundigheid. In de laatste Commissievergadering hebben de fracties van de PvdA, GL en PvdD ook nog eens bijna 50(!) technische vragen gesteld, nadat ze van de voorzitter ook nog eens een half uur extra spreektijd hadden gekregen! Voor de overige zeven fracties was het duidelijk dat dit dossier wel voor besluitvorming rijp is. Zoals te doen gebruikelijk volgt dan besluitvorming in de Statenvergadering (op 8 februari 2017). Respectloos verlieten de drie fracties, PvdA, GL en PvdD, de commissievergadering. Dit tot groot ongenoegen van de aanwezige insprekers en de leden van de commissie om vervolgens een eigen bijeenkomst te organiseren die niets met Provinciale Staten te maken heeft.
PvdA, GL en PvdA tonen zich niet alleen slechte verliezers over een democratisch genomen beslissing, wat nog veel kwalijker is, is dat deze partijen enkel organisaties en personen uitnodigen op hun "vergadering" die vallen in hun straatje. Een eenzijdige belichting dus, slechts bedoeld om hun eigen standpunt kracht bij te zetten.

De fractie van @50PLUSFlevo  is benieuwd of de weglopers op 8 februari 
bij de besluitvorming over het initiatiefvoorstel 'Beheer Oostvaardersplassen' wel blijven zitten!