zaterdag 5 november 2016

Motie van 50PLUS en PvdA unaniem aangenomen

Motie 50PLUS Flevoland om onderzoek te doen naar aanlegplaatsen recreatievaart unaniem aangenomen


Motie werd mede ingediend door PvdA en S+Flevoland