vrijdag 15 april 2016

Steeds meer 50plussers gebruiken APPs

In de ouderenzorg worden steeds meer apps gebruikt, zo blijkt uit gebruikersonderzoek van Zorg voor Beter. Het gebruik van apps voor het werk is in twee jaar met 15  procent gestegen. 
Daarnaast stelt de werkgever steeds vaker een smartphone of tablet ter beschikking aan de zorgmedewerker. In de thuiszorg heeft 43 procent van de zorgverleners een smartphone en 35 procent een tablet van de werkgever. In de intramurale zorg krijgen minder zorgmedewerkers een smartphone (16%) of tablet (18%).


Top 10 apps
In het gebruikersonderzoek is ook gevraagd welke apps de bezoekers gebruiken. Zij gebruiken deze tien het meest:
1. Farmacotherapeutisch Kompas – medicijnen (Android, iOS)
2. Risicoscan van Zorg voor Beter (Zvb-website, Android, iOS)
3. Appotheek app van KNMP, info over medicijnen (website, Android, iOS)
4. Verpleegkundig rekenen van Nursing (filmpje, Android, iOS), kost €2,69
5. NHG-standaarden (website, Android, iOS)
6. Verpleegkundig zakboek (zakkaartjes, rekenen, notities) (Android)
7. Alzheimer assistent voor mantelzorgers (website, Android, iOS)
8. Reanimatie app – Hartstichting (website, Android, iOS)
9. Meldcode (Android, iOS)
10. Thuisarts (website, Android, iOS)