woensdag 13 april 2016

Kans op armoede bij 55- en 65plussers het hoogst!

Het aandeel huishoudens met een langdurig laag inkomen en de kans op langdurige armoede, is het hoogst onder 55 tot 65-jarigen. Dat schrijft de ANBO in een brief aan de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid die 14 april vergadert over het armoede- en schuldenbeleid. De belangenorganisatie voor senioren vindt dat er fors geïnvesteerd moet worden om deze groep aan het werk te krijgen en te houden. En daar is 50PLUS het roerend mee eens.

Actieplan 50-plus werkt
“Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft al eerder laten weten dat 55 tot 65-jarigen een grote kans lopen om langdurig werkloos of arbeidsongeschikt te zijn, met een langdurig laag inkomen als gevolg. De ANBO roept Politiek Den Haag op meer werk te maken van het ‘Actieplan 50-plus werkt’. “In de groep 60 tot 65-jarigen heeft volgens het CBS twee derde van de ontslagen werknemers na anderhalf jaar werkloosheid nog steeds geen baan. En dat is zorgelijk, want mede door de verkorting van de duur van de WW-uitkeringen zal dat leiden tot een grotere instroom op bijstandsniveau. Armoedeval komt dan zeker om de hoek kijken. En de pensioenopbouw stopt, waardoor het inkomen na pensionering ook nog lager zal uitvallen.”

Soepelere schuldsanering
De ouderenorganisatie schrijft in de brief dat de AOW in het pensioendeel een vaste basis is voor gepensioneerden. Maar allerlei andere factoren leiden ertoe dat die basis wordt aangetast, bijvoorbeeld door de groeiende eigen bijdragen voor zorg. Ook het in 2015 uitgevoerde koopkrachtonderzoek bevestigt dat. De belangenorganisaties bepleiten ook een soepelere schuldsanering en preventieve maatregelen.