dinsdag 8 maart 2016

De rust terug in cowboyland van de Thuiszorg?

Cowboyland van de thuiszorg!De rust moet terug in de wereld van de huishoudelijke hulp. Gemeenten mogen niet langer met de goedkoopste zorgaanbieder in zee gaan, maar moeten meer op kwaliteit gaan letten. En de huishoudelijke hulp moet fatsoenlijk worden betaald. Er moet een gesanctioneerde aanscherping komen van de Wet Maatschappelijke ondersteuning om een eind te maken aan de cowboymarkt in de thuiszorg. De brancheorganisatie BTN noemt de plannen van van Rijn “symboolpolitiek”, en terecht! Naar mijn mening dient er een gesanctioneerde code te komen die geldt voor iedere gemeente voor verantwoordelijk marktgedrag thuisondersteuning. Deze code regelt hoe je tot een goede prijs/kwaliteit komt voor contracten voor thuishulp, zadat het niet meer uitmaakt of je in een rijke of minder rijke gemeente woont.

Race naar de bodem
Tegenwoordig betaalt en biedt de gemeente de huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden aan. Vanwege bezuinigingen wordt er gesneden in het aantal uren hulp, en proberen de gemeenten deze hulp voor een zo laag mogelijke prijs in te kopen. Dit wordt ook wel de ‘race naar de bodem’ genoemd. Omdat de bedrijven die de hulp leveren graag contracten willen sluiten met de gemeenten bestaat er een enorm scherpe concurrentie op de prijs. Om de contracten binnen te slepen bieden bedrijven steeds lagere uurprijzen aan. Uiteindelijk kunnen de aanbieders het voor deze prijs niet bolwerken en gaan ze failliet.

TSN
Dat zorgt voor veel onrust bij zowel de medewerkers als bij de mensen die de thuishulp ontvangen. Voorbeeld van die onrust is het naderende faillissement van TSN. Dit bedrijf verzorgt nu bij ongeveer 40.000 mensen de huishoudelijke hulp en heeft zo’n 12.000 medewerkers in dienst. Door bezuinigingen en een te lage kostprijs is TSN in de financiële problemen geraakt en heeft het bedrijf uitstel van betaling aangevraagd. De curator verwacht dat het bedrijf half maart failliet verklaard kan worden. Momenteel wordt er hard gewerkt om te zorgen dat andere aanbieders de contracten van TSN kunnen overnemen, zodat de zorg en de werkgelegenheid overeind blijft.