zondag 10 januari 2016

Overheidsbeleid komt niet overeen met de opvattingen van burgers over zorg

De overheid wil dat burgers de zorg voor hun kinderen meer uitbesteden aan de kinderopvang, en meer zelf zorgen voor ouderen. Burgers zijn juist terughoudend over kinderopvang en willen een overheid die voor ouderen zorgt.
Dit is een van de conclusies in het themanummer over ‘Arbeid en zorg in de participatiesamenleving’ van Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken dat vandaag verschijnt. De Universiteit Utrecht en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) zijn initiatiefnemers van dit themanummer. Hoogleraar Sociologie aan de Universiteit Utrecht Tanja van der Lippe, samen met SCP-onderzoeker Patricia van Echtelt eindredacteur van het themanummer, stelt dat de overheid streeft naar een nieuw evenwicht in betaald werk en zorgtaken. Van der Lippe: “De bijdragen in dit themanummer, bijdragen van diverse onderzoekers van uiteenlopende universiteiten en van het SCP, laten zien dat dit evenwicht nog niet is bereikt.”Meer werken
Zo streeft de overheid naar een hogere arbeidsdeelname, terwijl het tegelijkertijd wil dat burgers de zorg voor naasten vaker zelf op zich nemen. Er wordt dus van mensen verwacht dat ze zowel meer gaan werken als gaan zorgen. “Het combineren van betaald werk en zorgtaken is daarmee voor veel burgers in het huidige tijdsgewricht een complexe opdracht geworden, en de verwachting is dat dit alleen nog maar verder toe zal nemen”, aldus de Utrechtse sociologe.

Zorg voor ouders
In een van de artikelen wordt het verschil in zienswijze met cijfers verduidelijkt. Terwijl de overheid aanstuurt op meer kinderopvang zodat ouders kunnen blijven werken, willen veel ouders geen formele kinderopvang voor hun kind (37 procent) of hoogstens voor een paar dagen per week (59 procent). Slechts 5 procent wil hun kind voor meer dan drie dagen in de formele kinderopvang.
Daarentegen vindt twee derde van de Nederlanders de zorg voor hulpbehoevende ouders vooral een taak voor de overheid. De discrepantie tussen de uitgangspunten van het beleid en de opvattingen van burgers duidt op een beperkt draagvlak voor dit beleid. Dit staat de uitvoering ervan mogelijk in de weg.

Stijging ziekteverzuim
Ook is in het tijdschrift te lezen dat Nederlanders steeds drukker zijn met betaalde en onbetaalde arbeid. Het aandeel werkenden dat mantelzorg geeft nam tussen 2004 en 2014 toe van 13 procent naar 19 procent.
Daarbij wordt opgemerkt dat werkende mantelzorgers gemiddeld meer last van psychische vermoeidheid hebben dan niet-zorgende werknemers. En bij zowel mannen als vrouwen stijgt het ziekteverzuim nadat zij de mantelzorg oppakken.