maandag 2 november 2015

PGB: nog veel negatieve meldingen van Budgethouders

Volgens Pgb-belangenvereniging ontvangen Per Saldo veel meldingen van budgethouders die nog geen bericht van hun gemeente hebben ontvangen over hun budget voor 2016. Dat meldt de website Gemeente.nu.

In september zijn er afspraken gemaakt tussen onder andere Per Saldo, de Vereniging van Nederlandse Gemeente (VNG) en het ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport (VWS) over de overgangsregeling. Afgesproken is dat er voor 1 oktober duidelijkheid voor de budgethouder zou zijn, maar afspraken blijken nu verschillend uitgelegd te worden.
Per Saldo heeft  gezegd dat budgethouders op 1 oktober een afgeronde herbeoordeling en budgettoekenning op zak moeten hebben en zo niet,  op die datum een mededeling van hun gemeente moeten hebben gekregen waarin staat dat de huidige indicatie met het huidige budget wordt verlengd tot 1 mei 2016, waarbij de herbeoordeling na 1 oktober kan plaatsvinden.

Andere uitleg gemeenten
Sommige gemeenten hebben hieruit afgeleid dat zij ook na 1 oktober nog een herindicatie kunnen geven die op 1 januari van kracht wordt, zolang zij dat voor 1 oktober aangekondigd hebben. Deze uitleg druist volgens Per Saldo in tegen de gemaakte afspraken. Volgens de organisatie is afgesproken dat  gemeenten voor 1 oktober aanstaande al hun budgethouders moeten informeren  of hun situatie vanaf 1 januari 2016 kan wijzigen (op basis van een herbeoordeling of andere tarieven) of dat hun budget voorlopig wordt verlengd. Gemeenten zorgen er vervolgens voor dat de formele toekenningen tijdig en correct bij de SVB worden aangeleverd: voor budgethouders met maandlooncontracten is dit uiterlijk 1 oktober aanstaande, voor budgethouders zonder maandlooncontracten is dit uiterlijk 1 november aanstaande.

Als een gemeente niets wil veranderen of meer tijd wil nemen voor een herbeoordeling dan zal het budget in ieder geval tot 1 mei 2016 worden verlengd. Hiermee wordt uitwerking gegeven aan de motie van de leden Dik-Faber en Dijkstra. Ook deze toekenningen worden voor de hiervoor genoemde data bij de SVB aangeleverd.