zondag 4 oktober 2015

Seniorenwoning moet brandveiligerHenk Krol
De brandveiligheid van seniorenwoningen moet verbeteren, vindt de fractie van 50PLUS in de Tweede Kamer. Fractievoorzitter Henk Krol zal bij de behandeling van de begroting Wonen en Rijksdienst (op 7 en 8 oktober in de Tweede Kamer) hiervoor voorstellen doen. 
Die voorstellen behelzen: rookmelders verplicht in alle woningen; verplicht installeren van een brandalarm in seniorencomplexen; een overheidscampagne die gericht is op verenigingen van eigenaren (vve’s) en  woningcorporaties. In het tv-programma programma Tijd voor Meldpunt gaf Henk Krol vrijdag 2 oktober een toelichting op deze voorstellen. Deze tv-uitzending stond die dag in het teken van brandgevaar bij thuiswonende ouderen. Behalve Henk Krol spraken Hilda Raasing (Brandweer Nederland) en Cor Kraaijenhagen (Brandpreventiespecialist) over dit onderwerp. Tijd voor Meldpunt is terug te zien op Uitzending Gemist. Maar ook HIER.
“We praten al te lang over dit onderwerp, we moeten nu echt actie ondernemen. Zeker nu ouderen steeds langer thuis en zelfstandig wonen. Naast goede voorlichting aan burgers, zoals de actie ‘ik laat mijn ouders niet stikken’, is het noodzakelijk om vve’s en woningcorporaties aan te zetten tot actie. Het advies van Brandweer Nederland om rookmelders te verplichten in alle woningen zullen we volgende week bepleiten in de Tweede Kamer, net als het toewerken naar verplichte installatie van een brandalarm in seniorencomplexen. Na onze vragen aan het kabinet naar aanleiding van meerdere branden dit voorjaar is het te stil gebleven, vandaar dat we opnieuw aandacht vragen voor de brandveiligheid van seniorenwoningen”, aldus Henk Krol.