maandag 14 september 2015

Nog steeds vele klachten over aanvragen PGB

In een ruime week tijd heeft belangenvereniging 'Per Saldo' bijna 400 meldingen binnengekregen van klachten rondom de aanvragen van een persoonsgebonden budget (PGB). Er zijn dus nog altijd knelpunten in de aanvraagprocedures waar budgethouders mee te maken hebben. 

De belangenvereniging vroeg betrokkenen op 1 september om een enquête in te vullen over de ervaringen bij de aanvraag, herindicatie of herbeoordeling van een PGB. Op die manier krijgt Per Saldo meer inzicht in de aanvraagprocedures en wat er mogelijk mis gaat. Sinds 1 september hebben 399 mensen de enquête ingevuld.
De klachten die deze mensen graag kwijt willen gaan veelal over lange onzekerheid, ondeskundigheid van de verstrekkers van het PGB en onplezierige gesprekken met de toekenners. De klachten worden gemeld over meer dan 100 gemeenten en tientallen zorgkantoren en zorgverzekeraars. Daar waar budgetten zijn toegekend gaan de klachten over te lage budgetten.

Eenzaam gevecht
Kenmerkend is dat aanvragers van een PGB zich niet gesteund of geholpen voelen. Het aanvragen van een PGB lijkt een eenzaam gevecht met de instanties. Familie of vrienden en zorgprofessionals helpen bij de aanvraag, gemeenten en zorgkantoren doen dat zelden. Bijna een derde van de ondervraagden geeft aan meer dan 24 uur met de aanvraag bezig te zijn geweest. Sommigen spreken over 50 of 80 uur maar ook meer dan 100  uur wordt gemeld. Bij mensen die een PGB toegekend kregen kon het maanden duren voordat het budget daadwerkelijk beschikbaar was. Voor slechts 14 procent was dat binnen vier weken geregeld. Voor 36 procent van de ondervraagden ging het om maanden, oplopend tot ruim een half jaar.

Bron: Ouderenjournaal