donderdag 3 september 2015

Fractie 50PLUS: 'Zorgelijke situatie TSN'

Werknemers van TSN vrezen voor ontslagen in Almere en Lelystad en dat hún positie verslechtert. 
Vanaf 2015 moeten gemeenten het met veertig procent minder budget de huishoudelijke hulp gaan regelen. Dit betekent minder werk voor de thuiszorg waardoor er ook geen maatwerk aan zorgbehoevenden geleverd kan worden. Vaak betekent het 40% minder uren besteden aan zorg. Je komt dus in een negatieve spiraal terecht. Ouderen en zorgbehoevenden krijgen niet die zorg die noodzakelijk is, zorgverleners raken werkeloos en komen in de bijstand terecht en dus slecht voor de werkgelegenheid. Hier wordt niemand beter van. Daarom heeft de fractievoorzitter Wout Jansen namens de fractie van 50PLUS Flevoland vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

Fractie van 50PLUS draagt kennis van de volgende feiten:

 • Dat er met ingang 2015 bij gemeenten aanzienlijk gekort is op de rijksuitkering voor de WMO, onderdeel huishoudelijke ondersteuning. 
 • Dat dit voor de gemeenten aanleiding geweest is over te stappen naar het systeem “schoon en leefbaar huis”. 
 • Dat het hiermee mogelijk is met minder middelen toch de huishoudelijke ondersteuning beschikbaar te houden. 
 • Dat hierdoor in totaliteit minder uren huishoudelijke hulp geleverd hoeft worden (bezuiniging).
 • Dat TSN hoofdaannemer is voor ondersteuning thuis.
 • Dat de genoemde maatregelen een negatief effect hebben op de werkgelegenheid.
 • Dat Lelystad dit jaar een systeem van dienstencheques heeft ingevoerd.
 • Dat het behouden van de werkgelegenheid, gezien de Rijks-kortingen op de budgetten voor (huishoudelijke) ondersteuning en ondersteuning thuis, voor gemeenten niet mogelijk is.


Fractie van 50PLUS heeft de volgende vragen:

 1. Deelt het college onze mening dat de Rijksbezuinigingsmaatregelen (40%) op de huishoudelijke zorg ten koste gaat van de werkgelegenheid, met name in de zorgsector in Flevoland.
 2. Deelt het college onze mening dat maatwerk voor zorgvragers niet meer geleverd kan worden.
 3. Deelt het college onze mening dat dit ten koste gaat van het leefgenot/leefbaarheid van de zwakste mensen in de Flevolandse samenleving
 4. Is het college bereid inspanningen te verrichten om zoveel mogelijk banen te behouden in de zorgsector
 5. Zo ja welke maatregelen zijn dit dan, zo neen waarom niet.