zondag 16 augustus 2015

50PLUS blijft eisen: 'verdeel de koopkracht eerlijk'

50PLUS in de Tweede Kamer wil van minister Asscher van Sociale Zaken weten waarom gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden – in tegenstelling tot werkenden – wéér koopkracht moeten inleveren in 2016. De zoveelste inlevering van koopkracht blijkt uit de ramingen van het Centraal Planbureau.

50PLUS blijft er op hameren: de koopkracht moet eerlijk verdeeld worden tussen werkenden, mensen die niet kunnen werken en mensen die gewerkt hebben en nu gepensioneerd zijn  50PLUS benadrukt het al heel lange tijd: ouderen hebben de laatste jaren financieel veel meer moeten inleveren dan anderen. Zij hebben te maken gehad met vele jaren van koopkrachtdaling. Uit de laatste cijfers van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt het gelijk van 50PLUS: bij ongewijzigd beleid daalt de koopkracht van gepensioneerden in 2016 nóg verder. 50PLUS stelde over de verontrustende koopkrachtcijfers van gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden vragen aan minister Lodewijk Asscher.

Op 7 juli hadden Tweede Kamerlid Henk Krol en de Eerste Kamerleden Jan Nagel en Martin van Rooijen een gesprek met minister-president Rutte en vicepremier Asscher over onder meer de koopkracht van ouderen. 50PLUS heeft tijdens dat onderhoud aangegeven dat het kabinet bij het opstellen van de belastingplannen voor volgend jaar nadrukkelijk rekening moet houden met hun koopkracht. Naar aanleiding van de cijfers van het CPB is deze week Asscher wederom gevraagd de koopkracht eerlijker te verdelen. 50PLUS wil dat minimaal 2 miljard euro beschikbaar is voor verbetering van de koopkracht van gepensioneerden en niet-werkenden.

Minister Asscher heeft in reactie op de recente ramingen van het CPB gezegd zijn best te zullen doen om de minnen uit de koopkrachtcijfers weg te werken. Hij wil op Prinsjesdag ‘een begroting presenteren waarin ook gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden er volgend jaar niet op achteruit gaan’. 50PLUS vindt dat te mager. De meeste ouderen hebben de afgelopen jaren al heel veel koopkracht ingeleverd, tot wel 17 procent.‘Er niet op achteruitgaan’ ziet 50PLUS als een doekje voor het bloeden.

50PLUS vindt dat gepensioneerden er eindelijk ook eens in koopkracht op vóóruit moeten gaan! Het kabinet heeft geld voor lastenverlichting beschikbaar: aanvankelijk ging het om 5 miljard euro, door de meevallende economische cijfers is dat bedrag opgelopen tot 9 miljard. Van dat bedrag zou minimaal 2 miljard euro naar niet-werkenden horen te gaan.

50PLUS vindt ook dat de voorgenomen verlaging van de ouderenkorting en de afschaffing van de ouderentoeslag van tafel moeten. Bovendien kan volgens 50PLUS de regering er aan bijdragen dat het indexeren van pensioenen weer mogelijk wordt. Allemaal maatregelen die kunnen zorgen dat de koopkracht van gepensioneerden eindelijk weer eens toeneemt en die het begin vormen van een inhaalslag.