donderdag 7 mei 2015

Herdenken familie LOBE Westerbork en v.d. Watering Loenen

Afgelopen maandagavond 4 mei heb ik samen met mijn vrouw de omgebrachte familieleden herdacht bij het immens druk bezochte oorlogmonument in het voormalige kamp Westerbork. In de middag waren we aanwezig bij de herdenkingsbijeenkomst op het zeer druk bezochte 'Ereveld Loenen', waar de in de oorlog omgekomen oom van mijn vrouw ligt begraven. Elk jaar staan we begin mei stil bij de Tweede Wereldoorlog en de strijd in voormalig Nederlands Indië. We doen dat op 4 mei door de Nationale Dodenherdenking en op 5 mei door het vieren van Bevrijdingsdag. Je hoort wel eens onder jongeren de vraag hoe lang we daarmee door moeten gaan. Het is immers al 70 jaar geleden. Wel, wie rondkijkt in de wereld en ziet wat er zo links en rechts gaande is, moet tot de conclusie komen, dat het geen overbodige luxe is om eens per jaar nadrukkelijk stil te staan bij de gruwelen van een oorlog en wat het betekent vrij te zijn. De lessen die de periode 40-45 ons zouden moeten hebben geleerd zijn toch nog niet bij iedereen even goed doorgekomen. Sterker nog, van de altijd in oorlogsperioden optredende solidariteitsgevoelens is in onze samenleving steeds minder terug te vinden.