vrijdag 20 maart 2015

Partijvoorzitter John Struijlaard is blij en tevreden over de versterkte positie van 50PLUS in de Nederlandse politiek. Maar vooral ook is hij trots op de honderden vrijwilligers die zich de afgelopen weken hebben ingezet om dit verkiezingsresultaat mogelijk te maken.

50PLUS heeft bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten een beter resultaat geboekt dan vier jaar geleden. In Flevoland, Zuid-Holland en Noord-Brabant komt de partij met twee zetels in de Staten. In andere provincies stemden ook wel meer mensen op 50PLUS, maar was het percentage niet voldoende voor een tweede zetel.

50PLUS-voorman John Struijlaard ziet in de verkiezingsuitslag voor Provinciale Staten een duidelijk teken, dat de partij geworteld is in de Nederlandse samenleving. Hij gaat ervan uit dat op het moment dat er Tweede Kamerverkiezingen komen, 50PLUS nog sterker aan betekenis zal winnen.

Struijlaard heeft grote waardering en bewondering voor die vele leden die tijdens de verkiezingscampagne actief zijn geweest om voor 50PLUS het beste resultaat te bereiken. In alle provincies hebben vrijwilligers zich het vuur uit de sloffen gelopen om de bekendheid van en de sympathie voor 50PLUS te vergroten.

“Die inzet van zeer velen is een groot compliment waard. Het plakken van de verkiezingsborden, het flyeren in winkelcentra, het verspreiden van de speciale verkiezingskrant van 50PLUS en het meedoen aan verkiezingsavonden, het kon allemaal alleen maar door hun enthousiasme en inzet. Namens het partijbestuur zeg ik al die mensen heel veel dank voor hun inspanning”, reageerde de partijvoorzitter de ochtend na de voor 50PLUS succesvol verlopen verkiezingen.