zaterdag 28 maart 2015

Laat Tweede Kamerverkiezingen maar komen!

Henk Krol
Van Henk Krol mogen de Tweede Kamerverkiezingen meteen komen. Want met meer Kamerleden kan 50PLUS nog beter opkomen voor ouderen en zich roeren op álle terreinen waar ouderen en iedereen die het ooit wordt, achtergesteld worden.

In zijn toespraak zaterdag 28 maart tijdens de algemene ledenvergadering van 50PLUS in het Gooiland-theater te Hilversum concludeerde Tweede Kamerlid Krol dat ouderen op steeds meer maatschappelijke vlakken achtergesteld worden.
“De tijd dat ouderen werden gewaardeerd en gerespecteerd om wat zij gedaan hebben lijkt voorbij. Door het koude en kille kabinetsbeleid groeit er steeds meer een kloof tussen 50-minners en 50-plussers. Niemand wil een tweedeling in Nederland en toch is die in rap tempo aan het ontstaan. Er dreigen een primaire en een secundaire klasse te komen. Aan de ene kant de groep jongere werkenden. Aan de andere kant de ouderen die vooral mantelzorger zijn, de maatschappij met vrijwilligerswerk draaiende houden of niet meer kunnen werken. Die tweedeling is er nooit geweest en wíllen we ook niet. De maatschappij zijn we sámen, jong én ouder. 50PLUS wil de verbindende factor zijn”, bracht Henk Krol naar voren.


De politieke leider van 50PLUS toonde zich aan het begin van zijn toespraak trots op de leden in de zaal en in het land. “Leden die 50PLUS steeds weer steunen. In goede en wat moeilijkere tijden. U bent geweldig. U bleef 50PLUS trouw door dik en dun. U bleef de oren en ogen van onze partij. De leden op wie 50PLUS kon bouwen. U stak de handen uit de mouwen tijdens de afgelopen verkiezingsweken. U flyerde, promootte en debatteerde. Op z’n minst sprak u een goed woordje over 50PLUS, óók en vooral als de tegenargumenten heftig waren. Daarvoor wil ik u bedanken! Want het resultaat is geweldig: 50PLUS heeft op 18 maart het beste resultaat gehaald in haar geschiedenis. We hebben nu 23 leden in de Waterschappen, 14 leden in Provinciale Staten en straks 2 in de Eerste Kamer. Een verdubbeling dankzij u! Een welgemeend dank u wel”, sprak Henk Krol.

Belangrijke thema’s van 50PLUS
Ingaande op het werk in de Tweede Kamer, zei hij onder meer: “50PLUS richtte zich speciaal op een aantal belangrijke thema’s. Natuurlijk zorg: elke week weer lieten we onze stem horen bij ontstane knelpunten. Mensen die zorg nodig hebben horen die ook te krijgen! Maar nu zijn zij vaak de pineut: ze krijgen mínder zorg en voor meer geld. Om nog maar niet te spreken van de mensen die afhankelijk zijn van een Persoonsgebonden Budget en van de mantelzorgers. Gelukkig komt er nu een breed Kamerdebat over de belasting van mantelzorgers, een initiatief van 50PLUS!”
Ook brak 50PLUS in de Tweede Kamer een lans voor goede mobiliteit en duidelijke communicatie voor ouderen. Zo werd zeer recent fel geprotesteerd  tegen de dreigende verdwijning van het landelijke alarmsysteem, de welbekende sirene.  En werden het schrijnend tekort aan geschikte woonruimte voor ouderen en de alsmaar stijgende huren aan de kaak gesteld. Ook werd - vanzelfsprekend - veel inbreng geleverd bij de thema’s pensioenen en het nieuwe pensioenstelsel.
“De constante aanvallen van het VVD/PvdA-kabinet op het inkomen en de koopkracht van ouderen – nu alweer voor het zesde jaar op rij – waren voor mij een reden om deze problematiek keer op keer aan de orde te stellen”, zei Henk Krol.

“Schandalig!, zeg ik”
Het was op aandringen van Eerste Kamerlid Jan Nagel dat de koopkracht voor ouderen speerpunt werd in de campagne voor de afgelopen verkiezingen. Henk Krol hierover: “En niet voor niets! Uit de officiële cijfers van het Centraal Planbureau, het CPB, blijkt dat gepensioneerden er in 2016 wéér 1,3 procent op achteruit gaan! Heel gewoon, vindt dit kabinet. Schandalig!, zeg ik. Want dat komt bovenop de 17 procent die veel ouderen in tien jaar al aan koopkracht inleverden!”
“Het stond met chocoladeletters in de krant: Een alsmaar groeiende groep 50-plussers komt geld tekort om financiële tegenvallers op te vangen. Ze moeten schrapen en schrappen om toch maar rond te kunnen komen. En het gaat niet om een kleine groep. Het gaat om 550.000 mensen! 50PLUS heeft gevraagd om op een andere manier dan het CPB tot nu toe deed de koopkracht te berekenen. Een meerderheid van de Kamer steunde 50PLUS daarin. Maar het kabinet houdt die berekening al weken tegen. Waarom? Heel simpel: die cijfers komen VVD en PvdA héél slecht uit. Want ouderen hebben al onnoemlijk veel meer ingeleverd dan de regeringspartijen ons willen doen geloven!”

Blijven plukken van ouderen
Het eind is volgens de partijleider van 50PLUS nog niet in zicht. Krol: “VVD, PvdA en vooral D66 willen blijven plukken van ouderen. In het Belastingplan 2015 zijn twee belastingverhogingen opgenomen die in 2016 ingaan. En die treffen uitsluitend de ouderen! Martin van Rooijen – dé expert in Nederland op het gebied pensioenen en belastingen voor ouderen – heeft het de afgelopen weken herhaaldelijk met cijfers onderbouwd uit de doeken gedaan. Hou u vast: de ouderenkorting wordt verlaagd én de ouderentoeslag wordt in één keer afgeschaft. Dat gaat een groep ouderen heel veel geld kosten! Niet alleen omdat de belasting omhoog gaat, maar ook omdat men door de nieuwe maatregelen de huur- en zorgtoeslag gedeeltelijk of soms zelfs helemaal verliest. Dat is kassa voor het kabinet, maar rampzalig voor veel ouderen! 50PLUS laat dat niet zomaar gebeuren!”

Werkloosheid onder 45-plussers
Een andere prioriteit voor 50PLUS is de werkloosheid onder 45-plussers. Die neemt nog steeds toe. Onder de hele bevolking neemt de werkloosheid licht af, maar níet onder die groep.
Henk Krol: “Werkloos toezien, zoals het kabinet doet, is geen optie meer. De werkgelegenheid voor 45-plussers dient actief gestimuleerd te worden, net zoals onder jongeren is gebeurd. Vooral ook het zeer onterechte negatieve beeld over oudere werknemers moet veranderen. Tot nog toe is 50PLUS daarbij een roepende in de woestijn. Je zou toch verwachten dat ooit ook de ogen van de coalitiepartijen open gaan, want het water staat oudere werklozen aan de lippen. Maar ik ben bang dat dat met de huidige coalitiepartners nooit zal gebeuren. Wat ik wil is krachtig en intensief beleid om 45-plussers aan het werk te krijgen én te houden!”
50PLUS heeft onlangs in de Kamer gestemd tegen het Wetsvoorstel dat langer doorwerken na de AOW-leeftijd stimuleert. Het maakt het alleen maar nóg lastiger voor niet-gepensioneerden om aan het werk te blijven óf weer aan het werk te komen vanuit WW en bijstand. In de Tweede Kamer stemde 50PLUS inmiddels óók tegen het wetsvoorstel waardoor de pensioenleeftijd vanaf 2016 nog sneller zal worden verhoogd. Een maatregel die bijster weinig oplevert en het al bestaande AOW-gat alleen maar nóg groter maakt.
Henk Krol: “Ook die maatregel is slecht voor oudere én jongere werkenden. 300.000 mensen moeten als het aan dit kabinet ligt langer blijven doorwerken, terwijl 635.000 mensen werkloos thuis zitten en jongeren nog minder kans maken op een baan. Begrijpt u het nog? Ik niet!”

Ouderen worden opnieuw getroffen
Ook ging het 50PLUS-Tweede Kamerlid in over plannen voor een nieuw belastingstelsel. Krol vertrouwt het niet en vreest dat het weer de ouderen zijn die hierdoor getroffen worden. “Het moet vooral eenvoudiger. Het hardst horen wij het geluid dat de lasten op arbeid fiks omlaag moeten. U mag raden wie dat mede gaat betalen!”
Krol zei het honderd procent eens te zijn met oud-staatssecretaris Willem Vermeend. “Die kwam met een verstandige suggestie. Hij stelt voor de beslissingen over de belastingherziening ná 2017 te nemen. Schrijf nu je plan en laat de kiezer oordelen, zei PvdA’er Vermeend.”

Zijn toespraak afsluitend zei Henk Krol: “De toekomst ziet er voor 50PLUS goed uit. Gebaseerd op de verkiezingen van 18 maart kan 50PLUS in de Tweede Kamer nu al rekenen op 5 tot 6 zetels! 
Wij kunnen dan sterker opkomen voor ouderen en voor iedereen die het ooit wordt.”