zaterdag 3 januari 2015

Driekwart van de ouderen nog geen keukentafelgesprek gehad!

Driekwart van de thuiswonende hulpbehoevende ouderen hebben nog geen ‘keukentafelgesprek’ gehad om vast te stellen hoeveel uur huishoudelijke hulp men nog vergoed krijgt via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat blijkt uit onderzoek van de seniorenorganisatie ANBO onder 1400 ouderen die hulp ontvangen. 

Zorg op maat
Meer dan helft van de 1400 ondervraagde senioren ziet niet op tegen het zogenoemde ‘keukentafelgesprek’. Slechts twintig procent kijkt er tegen op, blijkt uit een enquête. ‘Wij zijn blij dat senioren niet opzien tegen het keukentafelgesprek. Het is tenslotte ook bedoeld voor zorg op maat, maar men moet het gesprek wel goed voorbereiden’, waarschuwt directeur Liane den Haan van ANBO. ‘Dit gesprek bepaalt hoe jouw zorg in de toekomst gaat zijn. Het is zaak om te weten wat jouw rechten zijn én wat de plichten van de gemeente zijn’.

Recht op hulp
Uit onderzoek van Binnenlands Bestuur afgelopen najaar bleek dat gemeenten massaal de huishoudelijke hulp aan ouderen stopzetten, zonder dat er een persoonlijk gesprek had plaatsgevonden met de ontvangers van die hulp. Een echtpaar uit Dantumadiel die hun hulp zou verliezen stapte daarop naar de rechter. Die oordeelde dat het echtpaar recht bleef houden op de hulp.

Tips
Om senioren goed voor te bereiden op de keukentafelgesprekken heeft de ANBO een lijstje met tips opgesteld.  Zo raadt de belangenbehartiger senioren aan zich niet gezonder of sterker voor te doen en medische verklaringen die iets zegen over het ziekteverloop klaar te leggen. Ook doen ouderen er goed aan vooraf met hun mantelzorger te overleggen hoeveel tijd zij bereid zijn te spenderen aan de ondersteunende taken. Ouderen moeten ook vragen stellen over de hoogte van de eigen bijdrage. Bij sommige ouderen is die zo hoog, dan ze beter af zijn om het zelf te regelen.

Stem 18 maart 2018 op 50pluspartij