dinsdag 30 december 2014

Nog 2 dagen en gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ouderenzorg

Gemeenten zijn vanaf 1 januari verantwoordelijk voor veel zorgtaken die nu nog bij het Rijk liggen.
Die veranderingen gaan gepaard met een bezuiniging. Gemeenten hebben dus minder geld voor de zorg. Maar weten alle mensen waarom het gaat, waar ze in het nieuwe jaar aan toe zijn en wat er voor hen gaat veranderen? Lang niet iedereen, melden huisartsen, wijkverpleegkundigen en thuiszorgmedewerkers aan de NOS. Onzekerheid is er vooral over de huishoudelijke hulp. Sommige gemeenten korten daarop per 1 januari, andere schaffen de vergoeding voor de hulp helemaal af en weer andere laten alles bij het oude of hebben maatregelen uitgesteld tot later in het jaar.
"Bij cliënten in de thuiszorg is inderdaad veel onrust, met name op het gebied van huishoudelijke hulp", zegt wijkverpleegkundige Bartine Agteresch, die in het oosten van het land werkt. "Zij willen graag duidelijkheid, maar die krijgen ze niet omdat elke gemeente op eigen wijze voorlicht en invulling geeft aan 2015 als 'overgangsjaar' bij de veranderingen in de zorg."

Minder Geld
Huishoudelijke hulp valt onder de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning), en wordt al jarenlang gecoördineerd door de  gemeenten. Wat per 1 januari verandert, is dat er minder geld voor deze hulp beschikbaar is. Dat betekent dat mensen er niet meer automatisch vanuit kunnen gaan dat ze hun hulp houden of net zo veel hulp krijgen als in het afgelopen jaar. Hans-Martin Don van de koepel van WMO-raden zag de afgelopen maanden een "duidelijke inhaalslag" bij de gemeentelijke informatievoorziening aan burgers. “Maar de speciale loketten, artikelen in de lokale huis-aan-huiskrant en de informatie op de eigen website brengen nog niet de gewenste zekerheid bij ouderen.”