vrijdag 7 november 2014

Belastingplan 2015: slecht nieuws voor ouderen

Als het Belastingplan 2015 wordt aangenomen, zal in 2016 de ouderentoeslag afgeschaft worden en de ouderenkorting versoberen. Dat heeft grote gevolgen voor ouderen.

Het CSO-verband (Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties) pleit voor het niet invoeren van deze maatregelen en heeft nogmaals een brief met bezwaren gestuurd aan de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer. Maandag 3 november heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën antwoord gegeven op vragen van de leden van de Tweede Kamer over het Belastingplan 2015. Hij noemde het afschaffen van de ouderentoeslag daarbij een “evenwichtig pakket waarbij ouderen met een laag inkomen zoveel mogelijk ontzien worden". Onbegrijpelijk!! Het afschaffen van beide regelingen brengt ouderen immers weer in een nadelige positie ten opzichte van 65-minners. En het zijn vooral ouderen met een laag inkomen en een bescheiden gespaard vermogen die door deze maatregelen worden getroffen. Als de Kamerleden instemmen met het Belastingplan 2015 treedt de wet op 1 januari 2015 in werking. Opmerkelijk is dat in het plan voor 2015 al maatregelen voor 2016 worden genoemd.

Ik ben dan ook voor het niet invoeren van deze maatregelen omdat op dit moment nog geen enkel inzicht is over het effect van de stapeling van maatregelen en/of welke daar in 2016 nog bovenop komen. Bedenk daarbij ook nog eens de aangekondigde naheffing over 2014, die het besteedbaar inkomen van ouderen over 2015 zeker nadelig gaan beïnvloeden (tussen de € 200 en € 600).