maandag 20 oktober 2014

Zwarte Piet(en)…

Voor u gelezen: Harry Venema ouderenjournaal
De zomer voorbij, de eerste gure herfstbuien rollen over ons heen; vallend blad, vroeg donker, we naderen de winter weer…

Meteen ontstaat ook de discussie over het afsteken van vuurwerk. Moet iedereen dat kunnen blijven doen of moet het gecoördineerd plaatsvinden, zoals in veel ons omringende landen. En met het verschijnen van de pepernoten in de schappen van de supermarkten ontstaat ook weer de discussie over Zwarte Piet. Moet Zwarte Piet zwart blijven of is dat discriminatie en moeten de Pieten blank zijn of alle kleuren van de regenboog hebben? Een grote supermarktketen heeft geprobeerd de beeltenis van Zwarte Piet te bannen dat leidde tot veel Twitter-reacties en vervolgens een grote advertentie van deze keten, waarin het besluit toch weer een beetje werd ingetrokken.

Ik vraag me ook af waarom we deze discussie zijn aangegaan. Zwarte Piet is toch zwart, omdat hij via de schoorsteen de cadeautjes naar de kinderen (en volwassenen!) brengt en wat was er eerzamer en deugdelijker dan het beroep van schoorsteenveger?!
En kijk naar de prachtige kleren van Piet! Bovendien mag Piet meevaren op het jacht van Sinterklaas! Hoezo discriminatie? En luister eens naar het bekende Sinterklaasliedje ‘Zie ginds komt de stoomboot’, en dan vooral het zinnetje ‘zijn knecht staat te lachen en roept ons blij toe, wie zoet is krijgt lekkers…’

Als we ons realiseren dat knecht het oude woord voor werknemer is dan hebben we gewoon te maken met een blijde werknemer die vrolijk wuivend vanaf het dek van de luxe boot van Sinterklaas de kinderen aan de wal groet. Niks discriminatie! Tevreden werknemers met vast goede arbeidsvoorwaarden. Laten we deze traditie alsjeblieft in ere houden en met veel eerbetoon de Sint en zijn Pieten jaarlijks een warm welkom heten!
Wat veel erger is, is pesten en discriminatie op scholen, maar ook bijvoorbeeld in verzorgingshuizen. Zowel jongeren als ouderen zijn in hun kwetsbaarheid weerloze, maar ook gevoelige slachtoffers. Recent is een jongen op een schoolplein neergestoken door een andere jongen die mogelijk stelselmatig werd gepest. Geen excuus voor de doodslag, maar het laat wel zien – als het verhaal in de media klopt – tot welke escalaties pesten kan leiden.

En in de verzorgingshuizen, waar onze ouderen een aangename en veilige oude dag moeten kunnen meemaken, komen regelmatig verborgen én openlijke pesterijen voor. Ouderen die door andere ouderen van tafel worden geweerd; negeer gedrag en afwijzing, zoals ik onlangs ook hoorde van een oudere wiens homoseksualiteit in het huis waar hij woonde niet werd geaccepteerd.
Als we verdraagzamer kunnen zijn, kan dit veel persoonlijk leed voorkomen, maar ook een samenleving creëren waarin we oog hebben voor elkaar. Laten we ophouden met zwarte pieten en laten we het leuk blijven vinden om elkaar iets te geven. Alle reden om Sinterklaas als feest van vrijgevigheid in ere te houden!