woensdag 1 oktober 2014

Even respijt voor de mantelzorger

Mantelzorg kan soms behoorlijk zwaar en complex worden. 

Het lectoraat Community Care van de Hogeschool van Amsterdam onderzocht in hoeverre mantelzorgers die te maken hebben met complexe zorgsituaties behoefte hebben aan diverse vormen van respijtzorg. Eén of twee dagdelen per week overnemen van de zorg is al genoeg, zo bleek. Met name de mantelzorgers die zorgen voor iemand met psychosociale problemen of psychiatrische problematiek of voor iemand met dementie voelen zich vaker dan andere mantelzorgers zeer zwaar of overbelast.

Wel of niet thuiswonend
 Naast de door de mantelzorgers ervaren belasting per type zorgvraag, is in dit rapport ook beschreven in hoeverre er een verschil bestaat in ervaren belasting wanneer de zorgvrager wel of niet bij de mantelzorger in huis woont. Mantelzorgers waarbij sprake is van een complexe zorgsituatie voelen zich, ongeacht de woonplek van de zorgvragers, vaker zeer zwaar tot overbelast dan andere mantelzorgers. Mantelzorgers die zorgen voor een inwonende zorgvrager geven vaker aan zich zeer zwaar belast te voelen, terwijl mantelzorgers van wie de zorgvrager uitwonend is juist vaker zeggen overbelast te zijn. Dit zou kunnen betekenen dat het (begeleid) zelfstandig gaan wonen van de zorgvrager geen oplossing is om overbelasting van de mantelzorger tegen te gaan. Het zou echter evenzogoed kunnen betekenen dat het voor de mantelzorger belastend is wanneer de zorgvrager wél bij de mantelzorger in huis blijft wonen.

Maatwerk
 De behoefte die mantelzorgers hebben aan respijtzorg, verschilt soms per zorgvraag. Dit signaal onderstreept het belang van maatwerkvoorzieningen om mantelzorgers zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.

Rapport
 Download hier het verslag van het onderzoek 'Respijtzorg in complexe mantelzorgsituaties' (pdf)