donderdag 11 september 2014

OUDEREN BOOS OP KABINET

Op 9 september opende het AD ermee: ouderen zijn boos op het kabinet. Nieuwe bezuinigingen dreigen met name ouderen hard gaan raken.
Unie KBO-directeur Manon Vanderkaa: “Ongelofelijk! Hoe leg je dit uit naar kwetsbare ouderen met hoge zorgkosten?” AOW-ers betalen straks meer belasting. De zorgpremie gaat juist omhoog. Van ouderen wordt veel gevraagd, terwijl velen dat niet kunnen dragen. Weten we het nog? In 1994 werd de AOW bevroren. Als pleister op de wonde werd in de belastingen een ouderaftrek ingevoerd. Het kabinet betitelde dit als fiscale koopkrachtmaatregel. De ouderenaftrek is vervolgens in 2001 omgezet in de ouderenkorting. En nu dus helemaal geschrapt.

Ouderen als melkkoe
De koopkracht van ouderen daalt al jaren aanzienlijk, zo blijkt uit onze peiling. Berekeningen van het NIBUD in opdracht van de Unie KBO en andere CSO-ouderenorganisaties bevestigen dit. Vanderkaa: “Vooral ouderen met hoge zorgkosten zijn de pineut. Ook dit jaar laten we het NIBUD de koopkrachteffecten onderzoeken." De voorlopige uitkomsten van onze peiling zijn niet mals. Van de ondervraagde ouderen bezuinigt 58% nu al op een groot aantal uitgaven. 40% van de senioren ligt wakker van hun financiële situatie. 65% vindt dat ze melkkoe zijn geworden van de overheid. Manon Vanderkaa: “De koopkracht van senioren daalt en onze senioren zijn nu al bang, terwijl de nieuwe maatregelen van het kabinet nog ingevoerd gaan worden.”

Stapelgek van stapeling 
De CSO-ouderenorganisaties benadrukken het vandaag ook in de pers. Ouderen worden stapelgek van de stapeling van negatieve maatregelen over hun hoofden heen: mantelzorgboete, gedwongen verhuizingen, geen indexatie van pensioenen meer, schrappen ouderenkorting, minder zorgtoeslag, geen korting bij vermogen, problemen rond plaatsing in verpleeg- en verzorgingshuizen, geen compensatie dalende koopkracht, hogere zorgpremie. Ouderen zijn keer op keer het sluitstuk van beleid en begrotingen. De ouderen moeten bloeden voor de 660 miljoen die het kabinet tekort komt doordat de huishoudtoeslag niet uitvoerbaar bleek. Ouderenorganisaties pikken de stapeling van kosten en kortingen niet meer!

Bron: Unie KBO