woensdag 10 september 2014

Maak langdurende zorg passend en persoonlijk

Vandaag 10 september buigt de Tweede Kamer zich over de tweede nota van wijziging van de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Ik vind dat er een echte omslag nodig is. Het wetsvoorstel doet nog geen recht aan de door iedereen gewenste omslag in de langdurige zorg naar meer eigen regie voor cliënten.

Dit vind ik enkele belangrijke aandachtspunten bij de WLZ.

  • Los eerst de problemen op. Denk aan knellende productieafspraken en een dolgedraaid controlesysteem. De wachtlijstproblematiek lijkt hiervan een uiting. 
  • Durf echt te kiezen voor eigen regie. Intensieve zorg grijpt diep in in het leven van kwetsbare mensen en hun naasten. En dus is het juist in de WLZ uiterst belangrijk dat mensen de regie behouden. 
  • Maak een persoonlijk zorgplan. Zo'n plan komt samen met de cliënt, zijn familie en vertegenwoordigers tot stand komt en is het uitgangspunt voor zorg en zorginkoop. Mensen moeten kunnen kiezen tussen zorg thuis of in een instelling. De cliënt is eigenaar van het plan, niet de zorgaanbieder.
  • Zet zorg centraal. Niet het volgen van regeltjes maar het realiseren van goede zorg moet het uitgangspunt van de WLZ zijn. Overbodige bureaucratie en controlemechanismen – inclusief de beruchte afvinklijstjes – kunnen dan komen te vervallen. 
  • Onafhankelijke cliëntondersteuning Cliënten moeten zelfstandig een beroep kunnen doen op onafhankelijke en professionele ondersteuning. Deze ondersteuning staat los van de belangen van zorgkantoren en aanbieders en die naast de cliënt staat in het zoeken van een passende oplossing. De cliënt kan in iedere fase een beroep doen op deze onafhankelijke cliëntondersteuning als hij dat wenst of nodig heeft.