maandag 18 augustus 2014

SamenOud, een nieuw zorgmodel voor 75-plussers

Na in Groningen te zijn begonnen gaat het nieuwe zorgmodel voor 75-plusser, SamenOud, ook in Drenthe van start. Na de zomervakantie gaat het project los in Emmen, Erica en Schoonebeek. Afgelopen week heeft de stuurgroep SamenOud Zuidoost Drenthe definitief het besluit genomen dat SamenOud na de zomer start in elf huisartspraktijken in Emmen (Emmermeer), Erica en Schoonebeek. SamenOud Zuidoost Drenthe is een initiatief van Zorggroep Tangenborgh en de welzijnsorganisaties Sedna (gemeente Emmen) en Andes (gemeente Borger-Odoorn). Zij worden bij de realisatie van SamenOud ondersteund door het SamenOud Projectteam van het UMCG. Daarnaast wordt SamenOud Zuidoost Drenthe ondersteund door zorgverzekeraar Achmea.

Samenhangende zorg
SamenOud is een project waarin een nieuw zorgmodel voor de ouderenzorg wordt ontwikkeld en geïmplementeerd. Het project  vindt plaats in de gemeenten Stadskanaal, Veendam en Pekela en binnenkort dus ook in Emmen, Eric en Schoonebeek Er doen zo’n 1.500 ouderen mee. Dit zorgmodel realiseert samenhangende zorg en begeleiding voor 75-plussers. SamenOud heeft als doel dat ouderen zo lang en zo prettig mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.Daarbij is er aandacht voor alle levensgebieden, zoals wonen, welzijn en zorg.
Initiatiefnemers van dit project zijn Menzis, Zorggroep Meander, Tinten Welzijnsgroep en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Ook andere organisaties op gebied van wonen, welzijn en zorg participeren. Na de projectfase  het de bedoeling dat het zorgmodel een structureel onderdeel wordt van het aanbod aan de 75-plusser. Het is een pilot in het kader van het Nationale Programma Ouderenzorg (NPO).

Ouderenzorg team
In deze nieuwe zorgvorm wordt de zorg en begeleiding van ouderen georganiseerd door een Ouderenzorg Team. Het Ouderenzorg Team bestaat uit een huisarts, een specialist ouderengeneeskunde, een wijkverpleegkundige en een ouderenadviseur. Het UMCG onderzoekt of deze vorm van zorg en begeleiding beter is voor ouderen én of het de samenleving minder geld kost.

Het nieuwe zorgmodel is in het leven geroepen omdat het huidige aanbod vaak te versnipperd is. Ouderdom komt met gebreken. De gezondheid en het welbevinden wordt minder en ouderen hebben steeds meer hulp nodig bij de gewone dagelijkse dingen. Voor die hulp zijn er verschillende instanties, maar die werken lang niet altijd goed samen. Omdat er vaak sprake is van verschillende aandoeningen tegelijkertijd, zien ouderen ook verschillende medisch specialisten.

Bron: Overheid