donderdag 14 augustus 2014

Extra Statenzetels in Flevoland

Het inwoneraantal van Flevoland is dermate gegroeid, dat de provincie recht heeft op twee extra zetels in Provinciale Staten. 
Het inwonertal van Flevoland is volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uitgekomen boven 400.000. In Utrecht is het gestegen tot boven de 1,25 miljoen inwoners. Het inwoneraantal van Utrecht en Flevoland is dermate gegroeid, dat beide provincies, na de Statenverkiezingen van 18 maart 2015, recht hebben op twee extra zetels in Provinciale Staten. Het aantal leden is afhankelijk van het inwonertal en loopt uiteen van 39 voor een provincie met minder dan 400.000 inwoners, tot 55 voor een provincie met meer dan 2.000.000 inwoners. Vier provincies – Noord- en Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland – hebben het maximaal aantal Statenzetels. Flevoland telt na de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart 2015 van nu 39 naar 41 zetels.

In totaal straks 570 Statenleden
Door een wetswijziging is in 2007 het totaal aantal Statenleden verlaagd van 764 naar 564. Het maximumaantal van 83 Statenleden werd verlaagd naar 55, voor provincies met meer dan twee miljoen. Het minimumaantal van 39 bleef gehandhaafd, maar het minimum geldt sindsdien voor provincies met minder dan 400.000 inwoners. Door een stijging in het inwoneraantal tellen de Gelderse Staten sinds de Statenverkiezingen van 2011 55 zetels. Daarmee kwam het totaal aantal zetels op 566. Vanaf volgend jaar zijn er dus 570 Statenleden.

Vermindering van de baan
Bij het aantreden van het huidige kabinet wilde minister Plasterk van Binnenlandse Zaken het aantal Statenleden overigens nog met een kwart verminderen. In mei dit jaar maakte hij echter bekend het wetsvoorstel dat dat moest regelen niet aan de Tweede Kamer voor te leggen, met als gevolg dat volgende Statenperiode (2015 - 2019) de omvang van het aantal leden van Provinciale Staten in principe dus gelijk zou blijven.

Bron: Binnenlands Bestuur