vrijdag 4 juli 2014

Plan van Federatie Wind Flevoland (FWF) aangeboden aan overheden.

Meer duurzame energie met minder windmolens. Dat is de strekking van het Federatieplan Windenergie dat de Federatie Windverenigingen Flevoland (FWF) heeft overhandigd aan gedeputeerde Bert Gijsberts, voorzitter van de stuurgroep. 
Het Federatieplan Windenergie is gemaakt door de ongeveer achthonderd leden van de vijf betrokken windverenigingen. Uitgangspunt is dat iedereen in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland de mogelijkheid krijgt om mee te doen en te delen in de tweede generatie windparken. Dat zorgt voor een bijdrage aan een energieneutraal Flevoland, aan een mooier landschap, aan werkgelegenheid en de versterking van de economie.
Als voormalig lid van de stuurgroep Regioplan vind ik dit een geweldige prestatie dat de achthonderd leden van de windverenigingen het samen eens zijn geworden over de spelregels om dit plan gezamenlijk als Flevolanders te ontwikkelen. Nu ligt het in de lijn dat het federatieplan wordt beoordeeld door de overheden, provincie Flevoland, de gemeenten Lelystad, Dronten en Zeewolde die in de stuurgroep vertegenwoordigd zijn. Ik verwacht, zoals dit was afgesproken, dat deze beoordeling zal gebeuren aan de hand van het vooraf opgestelde Programma van Eisen.
Een felicitatie aan de Federatie is hier op zijn plaats!