vrijdag 11 juli 2014

Het werk gaat door

Foto Wierd
Goed om te zien dat de uitgangspunten van het Fietsenplan, één van mijn laatste dossiers als wethouder, nu ook daadwerkelijk een gezicht krijgt met het plaatsen van de definitieve fietsenrekken in het stadshart. Ook de opstelplaats tussen het Provinciehuis en het Station is nu gerealiseerd. De realisering hiervan was ook een grote wens van de Provincie. Zoals ik heb begrepen wordt daar al dagelijks voor 100% gebruik van gemaakt. Ik ben benieuwd hoe het fietsenplan nu verder gestalte gaat krijgen in het Stadshart, evenals de aanpak van de grote uitstroom van winkeliers.