dinsdag 3 juni 2014

Overhandiging afscheidscadeau Stichting Dierenweide Lelystad

Op 15 mei 2014 nam ik afscheid als wethouder van de gemeente Lelystad. Het was daarbij mijn wens om geen persoonlijke cadeau's te ontvangen, maar een gesloten enveloppe voor een bijdrage aan de Stichting Dierenweide Lelystad. Deze bijdrage is door mij op dinsdag 3 juni omstreeks 10.00 uur in de dierenweide aan het Stadspark overhandigd aan de voorzitter Frans Piccardt en de penningmeester Jan Blaauw.
Deze zelfstandige stichting krijgt nog één jaar subsidie om vervolgens op eigen benen te staan. Zo'n twee jaar geleden bezuinigde de gemeenteraad de dierenweides weg. Er werd nog wel een bruidsschat meegegeven uitgesmeerd over drie jaar. Het bestuur vertelde mij zeer  enthousiast over hun hoge ambities voor de toekomst voor beide dierenweides de Knotwilg in de Schouw en het Stadspark. Men is op zoek naar vrijwilligers, donateurs en giften. Eerste opdracht is nu te komen tot een sluitende exploitatie. Mijn donatie van enkele honderden euro's werd door het bestuur zeer gewaardeerd. Ik weet zeker dat dit geld in goede handen terecht is gekomen, want de dierenweides horen gewoon bij de Lelystadse cultuur!