zaterdag 14 juni 2014

Extra ALV 50pluspartij 14 juni 2014

In gesprek met Martine Baay
Vandaag, 14 juni 2014 werd een bijzondere algemene ledenvergadering van de 50pluspartij gehouden.  De vergadering begon om 10.30 uur in theater Gooiland te Hilversum en duurde tot 13.00 uur. 


Deze bijeenkomst werd geheel gewijd aan het informeren van de leden en het van gedachten wisselen over de  positie van de fractie in de Tweede Kamer en de door Norbert Klein veroorzaakte huidige situatie.

Partijvoorzitter John Struijlaard legde inhoudelijk uit wat er de laatste maanden speelde binnen de Tweede Kamerfractie. Kort samengevat kwam het hier op neer dat Norbert Klein vanaf het moment dat hij fractievoorzitter werd, na het vertrek Van Henk Krol, zich als een dictator binnen de fractie manifesteerde. Hij wilde een volstrekt eigen koers bepalen, in strijd met het gedachtegoed van de partij en het partijprogramma. Fractiemedewerkers maar ook Martine Baay kwamen tegen deze plotselinge koerswijziging in verzet. Dat werd door Norbert niet geaccepteerd en zette zonder overleg met wie dan ook Martine Baay uit de fractie. Hiermee overtrad Norbert alle regels en grondbeginselen van de 50pluspartij. Uiteindelijk koos Norbert Klein eieren voor zijn geld door zijn lidmaatschap van de partij op te zeggen waarmee hij voorkwam dat hij vroegtijdige geroyeerd zou worden.

Eerder al, in een vergadering van de Adviesraad van 50PLUS op 7 juni, is unaniem en zonder onthoudingen het beleid van het hoofdbestuur inzake de kwestie-Klein volledig gesteund en is unaniem het vertrouwen uitgesproken in Martine Baay als 50PLUS-vertegenwoordiger in de Tweede Kamer, hetgeen nu ook door de algemene leden werd bekrachtigd.

“Wij staan met z’n allen achter Martine Baay en zullen haar in de komende maanden extra ondersteunen in haar werkzaamheden voor de 50PLUS-partij”, verklaarde partijvoorzitter John Struijlaard toen na afloop. “En nu volop gas geven en weer aan het werk en zorgen dat wij met z’n allen weer prima resultaten voor de ouderen, onze achterban en 50PLUS behalen.”

Al met al een goede en zinvolle bijeenkomst van de 50pluspartij waar een grote saamhorigheid te bespeuren was.

In een bilateraal overlegje wat ik na de vergadering met Martine Baay had bespraken we (zie foto) de fusieplannen van minister Plasterk tussen de drie provincies Flevoland, Utrecht en Noord-Holland. Zij was het volstrekt met mij eens dat als daar geen voldoende draagvlak voor is zij daar ook tegen zal stemmen.

Foto's: Marianne van de Watering