zaterdag 31 mei 2014

Ouderenpartijen altijd hetzelfde liedje?

Ik zal er geen doekjes om winden, dat door het gedonder, eerst met Henk Krol, daarna in het hoofdbestuur en als klap op de vuurpijl de splitsing in de 2e kamerfractie, de 50PLUSpartij zeer geschaad is.
Het bestuur windt er ook geen doekjes om en schrijft onder meer ook: "De sceptici die onze partij al langer kritisch benaderen zullen weer roepen dat het met ouderenpartijen altijd hetzelfde liedje is".
Dat argument werd overigens door Jan Nagel in Een Vandaag terecht gepareerd door te stellen, dat binnen vrijwel alle partijen personele kwesties voorkomen (Zie Groen Links de machtsstrijd tussen Dibi en leider Sap die ten val kwam, zie de VVD met Rutte-Verdonk, de PVV en de PvdA enz. enz.), maar dat als het om een ouderenpartij worden dergelijke kwesties steeds breed uitgemeten. Soms ook begrijpelijk als je terugkijkt naar de ervaringen met ouderenpartijen uit het verleden.


Maar 50PLUS moet door! Samen de schouders eronder. De belangen van de ouderen in dit land staan op het spel. Zeker nu de regeringspartijen en de gedoogpartijen de ouderen de rug hebben toegekeerd. De ouderen moeten worden vertegenwoordigd in de 2e kamer! Daar is meer dan ooit behoefte aan. Immers, in de besluitvorming van de 2e kamer spelen ouderen in dit land nauwelijks een rol en wordt naar hartenlust met hun belangen gesold. Dat kan en mag niet langer! Dat is de rol die 50PLUS moet spelen. Opkomen voor de belangen van deze grote groep Nederlanders. Belangrijk is, dat 50PLUS de nodige veerkracht zal kunnen tonen. Het opkomen voor de belangen van ouderen is immers meer dan ooit noodzakelijk. Dat mag niet door egotripperij of ander persoonlijk belang worden gedwarsboomd. Daarvoor hangt er te veel van af voor de ouderen van nu en straks.